EN ALLES
WORDT MOGELIJK
 

Privacy beleid

Wie verwerkt mijn gegevens ?

De verantwoordelijke gegevens verwerker is BVBA Megalo, Kattestraat 21 te 1785 Merchtem.

Waarom verwerkt men mijn gegevens ?

Uw gegevens worden verwerkt om U premies aan te bieden in functie van uw aankopen op de hoogte te houden van onze activiteiten in het kader van de klantenkaart commerciële publiciteit op te sturen.

Deze gegevens kunnen verwerkt worden in het kader van klantenanalyses.

Welke gegevens verwerken wij ?

Alle gegevens die u wij van u mogen ontvangen via het aanvraagformulier.

We maken eventueel gebruik van cookies die ons toelaten inlichten te registreren over het gedrag van de gebruikers (welke pagina’s bezocht, hoelang op de website gesurft …).

Bent u verplicht om uw gegevens te geven ?

Slechts enkele gegevens zijn verplicht om van onze diensten gebruik te maken(zoals aangeduid op het aanvraagformulier). Het niet invullen van de andere gegevens heeft geen gevolgen.U kan zich verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct-marketing doeleinden door ons hiervoor te contacteren .U kan ook de parameters van uw webbrowser wijzigen om het gebruik van cookies te verhinderen.

U hebt het recht om aan ons een verzoek te richten om uw gegevens te raadplegen, te laten corrigeren en u eventueel te verzetten tegen de verwerking ervan.

Worden mijn gegevens doorgegeven aan andere personen/instanties ?

De gegevens worden enkel doorgegeven aan onze commerciële partners waarvan u de lijst kan raadplegen.